Fer-ne una com un cabàs (Fer una acció fora de propòsit i reprensible)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer una como un capazo (Hacer una acción fuera de propósito y reprensible)