Fer molt mal paper (Quedar en situació poc airosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer muy mal papel (Quedar en situación poco airosa)