Fer mala cara (Rebre de mal grat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma