Fer-li [a algú] saliva (Fer-li gran desig d'una cosa, o gran gust de sentir-la, de pensar-hi, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacerle [a alguien] saliva (Hacerle gran deseo de algo, o gran gusto de oírla, de pensar en ello, etc)