Fer-li petar [alguna cosa] per la cara [a algú] (Dir-li obertament el que pensa)

Temes associats al refrany: parlar, cos huma, maneres de dir