Fer la tinyeta [a algú] (Molestar, empipar)

Temes associats al refrany: maneres de dir