Fer la puta i la Ramoneta (Actuar amb duplicitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la puta y la Ramoneta (Actuar con duplicidad)