Fer-la petar (Conversar, xerrar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Charlar (Conversar, charlar)