Fer la guitza (Amoïnar o perjudicar sistemàticament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la pascua (preocuparse o perjudicar sistemáticamente)