Fer la gara-gara (Tractar d'atraure's l'afecte o la benvolença d'algú amb afalacs o compliments)

Temes associats al refrany: maneres de dir



Traducción al castellano (google): Hacer la pelota (Tratar de atraerse el afecto o la benevolencia de alguien con halagos o cumplidos)