Fer la feina d'En Jafà, qui fa i desfà (Es diu d'aquells qui desfan o deixen sense efecte allò en què abans han treballat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer el trabajo de En Jope, quien hace y deshace (Se dice de aquellos que deshacen o dejan sin efecto aquello en lo que antes han trabajado)