Fer la farineta blana [a algú] (Afalagar-lo molt per tal de traure'n algun profit)

Temes associats al refrany: maneres de dir