Fer la cort [a algú] (Afalagar-lo per a obtindre'n la benvolença, els favors). Però també tenim fer la cort [a una persona casada] (Festejar-la per obtindre la seua mà)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la corte [a alguien] (halagarle para obtener la benevolencia, los favores)