Fer la cigala (Xerrar molt i amoïnosament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer la cigarra (Chat mucho y amoïnosament)