Fer l'enze (Fer-se el llonguis. Fer-se el despistat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer el señuelo (Hacerse el Llongueres. Hacerse el despistado)