Fer l'amor [a algú] (Cortejar, festejar. També fer l'acte sexual)

Temes associats al refrany: maneres de dir, amorTraducción al castellano (google): Hacer el amor [a alguien] (cortejar, festejar)