Fer hores (Treballar un temps extraordinari a més de la jornada laboral)

Temes associats al refrany: treball, maneres de dir