Fer furor (Suscitar un gran entusiasme, tindre molt d'èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer furor (Suscitar un gran entusiasmo, tener mucho éxito)