Fer flassada (Estar al llit més temps del que convé, per mandra)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dormir