Fer fàstic (Produir sentiment de repugnància)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer asco (Producir sentimiento de repugnancia)