Fer escarafalls (És demostrar de manera exagerada un sentiment, en general d'indignació o de rebuig)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Aspavientos (Es demostrar de manera exagerada un sentimiento, en general de indignación o de rechazo)