Fer els ulls verds [a algú] (Fer envesa a algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma