Fer els seus comptes [o entrar en comptes amb si mateix] (Reflexionar sobre la pròpia situació)

Temes associats al refrany: maneres de dir