Fer el xau-xau (Respondre vivament a una al·lusió, a un insult o paraula ofensiva)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar