Fer el pont de plata (Facilitar a algú la superació de les dificultats que troba)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer el puente de plata (Facilitar a alguien la superación de las dificultades que encuentra)