Fer el paquet (Fer el seu negoci)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer el paquete (Hacer su negocio)