Fer el joc [a algú] (Anar-li a favor indirectament, facilitar-li la consecució dels seus propòsits)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer el juego [a alguien] (Ir-le a favor indirectamente, facilitarle la consecución de sus propósitos)