Fer el dissimulat (Fer com aquell que no s'adona d'una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer el disimulado (Hacer como aquel que no se da cuenta de una cosa)