Fer dos [els ulls] (Donar-nos una impressió visual falsa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma