Fer diferències (Donar tractaments desiguals subjectivament a diverses persones o diverses coses)

Temes associats al refrany: maneres de dir