Fer diana (Reeixir. Triar l'opció més bona, mes adient, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir