Fer dents (Produir gran pruïja de desig, sobre tot de menjar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma