Fer de qualcú corda de baldufa (Fer-ne qualsevol cosa, tractar-lo de qualsevol manera, dominar-lo completament)

Temes associats al refrany: maneres de dir