Fer crit (Suscitar molt d'entusiasme. Tenir gran èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dir