Fer córrer la bruixa (Usar el suborn o altres mitjans inconfessables per obtenir alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer correr la bruja (Usar el soborno u otros medios inconfesables para obtener algo)