Fer consciència (Tenir remordiment d'una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir