Fer com si tal cosa (No donar importància)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer como si tal cosa (No dar importancia)