Fer com aquell (Disimular)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer como aquel (disimular)