Fer cloc i piu (Anar malament, ací caic allà m’alci, generalment parlant de la salut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer cloc y pío (Ir mal, aquí caigo allí me levanta, generalmente hablando de la salud)