Fer cara de pomes [o prunes, o de mangranetes] agres (Fer cara de pocs amics. Irritat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer cara de pocos [o Oruña, o de mangranetes] agrias (Hacer cara de pocos amigos. Irritado)