Fer cantar com les cigales (Obligar a declarar una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer cantar como las cigarras (Obligar a declarar algo)