Fer brusquina de caragols (Ploure molt prim)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals, oratgeTraducción al castellano (google): Hacer brusquina de caracoles (llueve muy delgado)