Fer botifarres de la sang d’algú (Matar-lo, aniquilar-lo) [dit en to humorístic o de gran exageració]

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer butifarras de la sangre de alguien (Matar-lo, aniquilarlo) [dicho en tono humorístico o de gran exageración]