Fer blanc (Reeixir. Encertar, triar l'opció més bona, més adient, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir