Fer ballar els ulls verds [a algú] (Causar un gran disgust o molts disgustos)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma