Fer anar [algú] com una pilota (Fer-lo anar d'un lloc a l'altre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Manejar [alguien] como una pelota (Hacerlo ir de un lugar a otro)