Fer anar [algú] com el pito del sereno (Fer fer a algú tot el que ell vol)

Temes associats al refrany: maneres de dir