Fer [no fer] al cas [o ser o no ser , o ser fora del cas] (Ser o no propi, adequat a la situació, a les circumstàncies)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hacer [no hacer] al caso [o ser o no ser, o estar fuera del caso] (Ser o no propio, adecuado a la situación, a las circunstancias)