Fer a miques (Amenaça que hom fa a algú quan vol escarmentar-lo o renyir-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dir