Felet, no et dons! (Es diu a un qui vol sostenir tenaçment la seva opinió o defensar acoradament els seus interessos)

Temes associats al refrany: donarTraducción al castellano (google): Felet, no te dones! (Se dice a un quien quiere sostener tenazmente su opinión o defender acoradament sus intereses)